Essays about: "Varumärkeslojalitet"

Found 2 essays containing the word Varumärkeslojalitet.

 1. 1. Measuring the effect of esport sponsorships on brand equity and purchase intentions

  University essay from Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Author : Kevin Shaw; [2019]
  Keywords : Esports; Sponsorship; Brand equity; Brand awareness; Brand associations; Perceived quality; Brand loyalty; Perceived fit; Brands; Marketing; Event; Dreamhack; Counter-Strike; Esport; Sponsring; Varumärkeskapital; Varumärkesmedvetenhet; Varumärkesassociationer; Upplevd kvalité; Varumärkeslojalitet; Upplevd passform; Varumärken; Marknadsföring; Evenemang; Dreamhack; Counter-Strike;

  Abstract : Esport har under de senaste åren vuxit enormt snabbt och kommit att bli ett globalt fenomen. Samtidigt visar de framtida prognoserna att marknaden för esport kommer växa ytterligare, vilket har gjort det attraktivt för varumärken att sponsra lag, event och organisationer. READ MORE

 2. 2. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Author : Jessica Almqvist; Åsa Reinholdsson; [2007]
  Keywords : Marknadsföring; IKEA;

  Abstract : IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses varastarkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. READ MORE