Essays about: "Vatten"

Showing result 1 - 5 of 1695 essays containing the word Vatten.

 1. 1. Turbulence Intensity During Low-Level Jets in the Baltic Sea

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Thomasson August; [2021]
  Keywords : Low-Level Jet; Turbulence intensity; Shear sheltering; LiDAR; Baltic Sea; Low-Level Jet; Turbulensintesitet; Shear sheltering; LiDAR; Östersjön;

  Abstract : Low-level jets (LLJs) are local wind speed maximums in the atmospheric boundary layer. In the Baltic Sea, LLJs are frequently occurring in spring and summer. It is an important phenomena to consider for wind energy parks, and changes in turbulence during the jets can effect the efficiency of said parks. READ MORE

 2. 2. Penetration Testinga Saia Unit : A Control System for Water, Ventilation, and Heating in Smart Buildings

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Elvira Dzidic; Benjamin Jansson Mbonyimana; [2021]
  Keywords : Smart Buildings; IoT; Saia; Penetration Testing; Security; Smarta Byggnader; IoT; Saia; Penetrationstestning; Säkerhet;

  Abstract : The concept of Smart Buildings and automated processes is a growing trend. Due to a rapidly growing market of buildings that relies on the Internet, improper security measures allow hackers to gain control over the whole system easily and cause devastating attacks. READ MORE

 3. 3. Grain-Size Analysis of Loess Deposits of the Last Glacial Period, NW France

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Linnéa Rodin Borne; [2021]
  Keywords : loess; grain-size; glacial; Weichselian; Primel-Trégastel;

  Abstract : Loess is an unique record of the paleoclimate of the Quaternary. Because it is directly deposited from the atmosphere, it can be used as a proxy for wind speed and circulation patterns. It can also be directly dated using luminescence. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE

 5. 5. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE