Essays about: "Vattenrening"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the word Vattenrening.

 1. 1. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Nils Toll; [2021]
  Keywords : Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Abstract : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. READ MORE

 2. 2. An Industrial Perspective on Ultrapure Water Production for Electrolysis : A techno-economic assessment of membrane distillation for electrolysis - synergies, performance, costs, and value propositions

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Hampus Mässgård; Arvid Jonsson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Sustainable development is one of the most important issues in todays’ industrial sector, and several markets are now looking for alternatives to fossil fuels. One of these solutions is hydrogen; a clean, easily combustible gas which can be used as fuel in several industrial processes, such as steel production and power generation. READ MORE

 3. 3. Sustainable water treatment processes : Scenarios for a better environment in Håbo municipality

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Author : Oskar Trozell; Daniel Wiman; Elis Wiggins; Elin Stigenberg; Alva Bergström; Emilia Andersson; [2021]
  Keywords : Drinking water treatment; Water treatment; Drinking water; Sustainable drinking water; Sustainable water treatment; Filtration; Water disinfection; Chemical reduction; Water treatment; Ultrafiltration; Ozone; Active carbon filtration; Infiltration; UV-radiation; Environment affection; vattenteknik; membran; Reningsteknik; filtrering; vattenrening; desinfektion; vattenreningsverk; dricksvatten; ozonering; kolfilter;

  Abstract : Clean drinking water is a vital part of our society and a basic human right. With an ever growing population and a decreasing quality of raw water, new methods need to be introduced to keep up with the demand for clean, biostable, and sustainable production of drinking water. READ MORE

 4. 4. Evaluation of Dissolved Air Flotation for Water Purification: With Focus on Floc Characteristics and PFAS

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Ludwig Löf; [2021]
  Keywords : Water treatment; Sedimentation; Flotation; PFAS; Zeta potential; Vattenbehandling; Sedimentering; Flotation; PFAS; Zeta potential;

  Abstract : I detta projekt har experiment utförts med mål att förse kommunalförbundet Norrvatten med data som kan användas som underlag för beslutsfattande angående om deras fällningslinjer i vattenreningsprocessen ska köras i flotation eller sedimentering. För detta ändamål har koncentrationen av poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) samt karaktär av agglomererade partiklar (flockar) undersökts och jämförts mellan fällningslinjer som körs i olika konfigurationer. READ MORE

 5. 5. A valuation of ecosystem services from blue-green infrastructure for stormwater management

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Sofia Anderzon; [2021]
  Keywords : Stormwater; blue-green infrastructure; urban ecosystem services; indicators; semi-quantitative valuation; Dagvatten; dagvattenhantering; blågrön infrastruktur; urbana ekosystemtjänster; indikatorer; semi-kvantitativ värdering;

  Abstract : The ongoing urbanization leads to densification and growth of cities, which replaces natural areas with hard surfaces. Precipitation is then more likely to runoff as stormwater than to be detained locally. Also, precipitation is predicted to be increasing as an effect of climate change. READ MORE