Essays about: "Vauban"

Found 2 essays containing the word Vauban.

 1. 1. Only for the rich? Low-carbon energy transition in the Vauban (Freiburg, Germany)

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Sophie Schwer; [2017]
  Keywords : Energy justice; Vauban; Freiburg; Energy Transition; Urban development; inequality; renewable energy; Science General;

  Abstract : This thesis examines a local low-carbon energy transition in an urban context with regard to energy justice. It takes the Vauban district in Freiburg (Germany) as a case study which has been described as a successful case of energy transition and a model for sustainable urban development. READ MORE

 2. 2. Den bilfria staden : om hållbarhet och levnadsstandard

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Bennet; [2012]
  Keywords : bilfri stad; hållbar utveckling; stadsplanering;

  Abstract : Privatbilismen i städerna är ett fenomen som har växt fram under det senaste halvseklet. Trots att bilismen endast funnits en såpass kort tid har den helt förändrat hur våra städer ser ut och hur vi lever våra liv. READ MORE