Essays about: "Vendela Gullberg"

Found 1 essay containing the words Vendela Gullberg.

  1. 1. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Vendela Gullberg; [2019]
    Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinärmedicin; sociologi; genusvetenskap;

    Abstract : Under de senaste decennierna har veterinäryrket på många platser genomgått en stor förändring i könsfördelning. Från att ha varit ett tydligt mansdominerat område har det skett en helomvändning, till dagens läge där ett stort antal länder rapporterar om kvinnor i majoritet på både veterinärutbildningar och i arbetsmarknaden. READ MORE