Essays about: "Verkställighet"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word Verkställighet.

 1. 1. Enforcement of Annulled Arbitral Awards : A Study on the Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards under the 1958 New York Convention from a Swedish Perspective

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Martin Persson Thurén; [2018]
  Keywords : Arbitration; Arbitral awards; Foreign arbitral awards; Annulled arbitral awards; Enforcement; New York Convention; Norsolor; Hilmarton; Chromalloy; TermoRio; Baker Marine; Yukos; Swedish Arbitration Act; Skiljemannarätt; Skiljedom; Utländsk skiljedom; Undanröjda skiljedomar; Verkställighet; New York Konventionen; Lagen om skiljeförfarande;

  Abstract : Different interpretations of the New York Convention’s Article V(1)(e) have caused inconsistencies regarding how courts deal with applications for enforcement of annulled foreign arbitral awards. Court cases from various Contracting States display that the courts have adopted different approaches to this matter. READ MORE

 2. 2. Is state consent necessary for the admissibility of individual communications in relation to the ICESCR

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Johan Samuelsson; [2013]
  Keywords : public international law; sovereignty; justiciability; international covenant on economic; social and cultural rights; Law and Political Science;

  Abstract : Denna uppsats syftar till att undersöka samspelet mellan principen om jämbördig suveränitet stater emellan och möjligheterna för rättslig prövning och verkställighet av mänskliga rättigheter. I synnerhet undersöks rätten till hälsa, såsom den redogörs för i International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. READ MORE

 3. 3. A Diligent Businessman's Guide to Defence of State Aid Recovery - Why it will not succeed and why not to worry

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Tove Korske; [2013]
  Keywords : EU law; Law and Political Science;

  Abstract : Återkrav av felaktigt utbetalt statsstöd är en grundbult i statstödssystemet. Statsstöd som är oförenligt med den inre marknaden, artikel 107 FEUF, och som strider mot genomförandeförbudet i artikel 108(3, ska återkrävas i sin helhet. Stöd som enbart strider mot genomförandeförbudet medför krav på att mottagaren ska betala ränta. READ MORE

 4. 4. Vietnam and the Piracy Problem - The implications of Vietnam's WTO membership and the enactment of TRIPs

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Charlotte Akej; [2013]
  Keywords : Immaterialrätt; Intellectual Property Rights; Intellectual Property; Vietnam; WTO; TRIPS; Copyright; Upphovsrätt; Law and Political Science;

  Abstract : On January 11, 2007, Vietnam joined the WTO. A requirement for joining the WTO is the adoption of TRIPs, a multilateral agreement whose purpose is to provide effective and adequate protection for intellectual property rights, in order to minimize obstacles to international trade and promote global competition. READ MORE

 5. 5. On the Legal Frameworks and Substantive Standards Governing the Granting of Interim Measures in International Commercial Arbitration

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Oscar Rydén; [2012]
  Keywords : Processrätt; förmögenhetsrätt; skiljeförfarande; säkerhetsåtgärder; Law and Political Science;

  Abstract : Interimistiska säkerhetsåtgärder är en viktig komponent i internationella skiljeförfaranden. Emellertid är institutet förenat med en rad oklarheter. Ett sådant element är de regelverk som reglerar beviljandet av interimistiska säkerhetsåtgärder meddelade av skiljemän. READ MORE