Essays about: "Verktyg"

Showing result 1 - 5 of 1883 essays containing the word Verktyg.

 1. 1. Machine learning and system administration : A structured literature review

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Karl Jonsson; [2020]
  Keywords : Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Abstract : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. READ MORE

 2. 2. Raman spectroscopy in neurosurgery

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Saga Bergqvist; [2020]
  Keywords : Raman spectroscopy; brain tumor; diagnosis;

  Abstract : Brain tumors or brain cancer is a disease than affects people of all ages. The median age of a person living with a brain tumor is 60 years, it is however a disease that affects children and young adults in high grade. READ MORE

 3. 3. Risk analysis of software execution in an autonomous driving system

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Joanna Ekehult; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Autonomous vehicles have the potential to offer efficient ways of moving and improvethe safety of driving. For this to occur, it must be ensured that the autonomousvehicles have a safe and reliable behaviour in nearly all situations andunder nearly all circumstances. READ MORE

 4. 4. To Force a Bug : Extending Hybrid Fuzzing

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Johan Näslund; Henrik Nero; [2020]
  Keywords : symbolisk execution; fuzzing; context-sensitive; bug; symbolisk exekvering; fuzzing; kontextkänslig; bug;

  Abstract : One of the more promising solutions for automated binary testing today is hybrid fuzzing, a combination of the two acknowledged approaches, fuzzing and symbolic execution, for detecting errors in code. Hybrid fuzzing is one of the pioneering works coming from the authors of Angr and Driller, opening up for the possibility for more specialized tools such as QSYM to come forth. READ MORE

 5. 5. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE