Essays about: "Veterinärklinik"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word Veterinärklinik.

 1. 1. Syntetiska feromoners stressreducerande effekt på katt : erfarenheter från personal på svenska veterinärkliniker

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sanna Gildert; Elin Schedin; [2022]
  Keywords : F3; felina feromoner; Feliway; FFP; katt; stress; stressreducering; syntetiska feromoner; veterinärbesök; veterinärklinik;

  Abstract : Besök på veterinärkliniker orsakar ofta omfattande stress hos katter och användning av stressreducerande åtgärder är därför av stor vikt. Syntetiska feromoner, vilket är syntetiskt framställda versioner av kattens naturliga feromoner, är en typ av stressreducerande åtgärd som vuxit i popularitet de senaste åren. READ MORE

 2. 2. Kaniner, gnagare och stress : att förebygga och hantera stress för kanin, marsvin och chinchilla vid poliklinikbesök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Bernstéen; Kajsa Holmberg; [2020]
  Keywords : kanin; gnagare; marsvin; chinchilla; stress; förebyggande; hantering; veterinärklinik; djursjukhus;

  Abstract : Kaniner, marsvin och chinchillor är bytesdjur vilket gör dem lättstressade. Det finns många tecken på stress hos dessa djur som kan vara bra att uppmärksamma. Andningspåverkan, flyktförsök och vilja att gömma sig är några tecken, men de kan även bli helt orörliga och därmed misstas för lugna. READ MORE

 3. 3. Att förstå och förutsäga hundens stressnivå : vägen mot den stressfria veterinärkliniken

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Mayer Stenberg; [2019]
  Keywords : Hund; Stress; Veterinärklinik; Hjärtfrekvens; Hundägare; Interaktioner; Dogfacs;

  Abstract : Så gott som alla hundar upplever veterinärbesök under sin livstid. Flertalet hundar förknippar dessa besök med stress och/eller rädsla. Detta är inte bra för hunden och kan leda till en ökad arbetsmiljörisk för veterinären som undersöker med risk att bli biten. READ MORE

 4. 4. Stress hos hund på klinik och dess inverkan på smärtbedömning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Mia-Maria Svensson; [2017]
  Keywords : beteende; hund; smärta; smärtbedömning; stress; syntetiska feromoner; veterinärklinik;

  Abstract : Forskare är överens om att hundar liksom andra djur känner smärta likt människor. Att kunna utföra en sanningsenlig smärtbedömning på hund är därför av stor vikt ur djurvälfärdsynpunkt. Smärta är en obehaglig upplevelse för individen som oftast ger upphov till både beteendemässiga och fysiologiska förändringar. READ MORE

 5. 5. Stressade hundar på veterinärkliniken : hur man förebygger och minskar stressen för en ökad välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Mayer Stenberg; [2016]
  Keywords : hund; stress; veterinärklinik; positiv förstärkning; aspirationspneumoni; dog; veterinary clinic; counterconditioning; aspiration pneumonia;

  Abstract : Det kommer många hundar till veterinärkliniker varje år och både hund och ägare kan uppleva det som en stressande situation. En stressad hund kan lätt bli aggressiv och personalen som hanterar hunden kan bli skadad. READ MORE