Essays about: "Vi Agroforestry"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words Vi Agroforestry.

 1. 1. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Carolina Larsson; [2019]
  Keywords : agroforestry; biologisk mångfald; övergödning; växthusgaser; odlingslandskap; jordbruk; trädgårdsodling; tempererat klimat; agroforestry; biodiversity; eutrophication; greenhouse gas; agricultural landscape; agriculture; horticulture; temperate climate;

  Abstract : Miljöproblemen vi som samhälle står inför berör oss alla då maten vi äter påverkas av miljön den produceras i. Likaså påverkas både odlingsmiljön och den omgivande miljön av hur vi odlar maten. Detta arbete syftar till att undersöka ifall alléodling kan bidra till att de svenska miljömålen uppnås och fokuserar på fyra av målen. READ MORE

 2. 2. Black coffee twig borer, Xylosandrus compactus (Eichhoff) on robusta coffee in Uganda : impact of shade level on abundance of BCTB and knowledge levels about BCTB

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Christina Hultman; [2016]
  Keywords : agroforestry; canopy cover; Coffea canephora; host trees; natural enemies; shade trees;

  Abstract : The Black Coffee Twig Borer (BCTB), (Xylosandrus compactus (Eichhoff)) is a devastating pest on robusta coffee in Uganda. The coffee in Uganda grows mostly in agroforestry systems where trees and crops are combined and interact with each other. READ MORE

 3. 3. Infestation and management of the black coffee twig borer in Uganda : and the potential impact of the leguminous tree Albizia chinensis on robusta coffee

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Lina Wu; [2016]
  Keywords : Xylosandrus compactus; agroforestry; shade; Vi Agroforestry;

  Abstract : The Black coffee twig borer’s (BCTB) impact on the robusta coffee production in Uganda is of major importance. A recent study showed that 69% of the coffee farms are infested by the pest of the 26 districts surveyed, with an average of 40% of the coffee plants being attacked. The national yield loss is estimated to be 9% because of BCTB. READ MORE

 4. 4. Nutritional value of pastures in enclosure systems in semi-arid rangelands of Chepareria, West Pokot, Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ditte Löfqvist; [2016]
  Keywords : pasture; nutritional value; enclosure; fencing; pastoralism; agro- pastoralism; Kenya; West Pokot; Bete; näringsinnehåll; stängsling; inhägnad;

  Abstract : Of all pastoralists in the world 42 % are living in Sub-Saharan Africa (SSA). West Pokot is situated in the North Western part of Kenya where 45% of the farmers are pastoralist, 29% are agro-pastoralists and 26% have mixed-farming. READ MORE

 5. 5. Trädens interception i ett semiaritt agroforestry-system i Burkina Faso, västra Afrika

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Axelina Jonsson; Erik Sköld; [2015]
  Keywords : nederbörd; jordbruk; hydrologi; regnperiod;

  Abstract : Vi har undersökt storleken på enskilda träds interception i ett semiaridt klimat. Interception är den nederbörd som fångas upp av exempelvis trädkronor och därefter avdunstar till atmosfären. Denna studie är en del av ett projekt som har tittat närmare på trädens effekt på grundvattennivå och kolinlagring. READ MORE