Essays about: "Vi Skogen"

Showing result 1 - 5 of 104 essays containing the words Vi Skogen.

 1. 1. “Det var en prestation i dagens nu. Det får man tycka!” : en jämförande studie av skogsarbetarkockornas arbete i två olika delar av Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Olivia Forssén; Emma Stridsman; [2022]
  Keywords : skogshistoria; kocka; kvinnor i skogsbruk; Norrland; Norrbotten; Tornedalen; Västernorrland; Jämtland;

  Abstract : During the 1930’s, it was common for female forestry cooks to start cook and clean in the remote logging cabins. The forestry cooks improved the standard for the forest workers when they cooked healthy food and cleaned. READ MORE

 2. 2. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Albin Björnudd; Svante Brus; [2022]
  Keywords : älg; viltbete; naturvårdsbränning; tall; biologisk mångfald;

  Abstract : The moose is an important resource for Sweden but causes problems for forestry. Moose browsing damages annually cost forestry large amounts of money which makes it a hot topic of discussion. READ MORE

 3. 3. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Granstrand; Evelina Lund; [2022]
  Keywords : Skogsträdgård; biologisk mångfald; ekologisk hållbarhet; ekosystem; ekosystemtjänster; trädgård;

  Abstract : Syftet med denna studie var att upplysa trädgårdsägare om den potential som trädgårdsytorna har att öka den biologiska mångfalden. Vi hoppas detta ska väcka intresse, kanske också en känsla av ansvar, för att själv skapa en mer hållbar trädgård. READ MORE

 4. 4. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 5. 5. A System for Creating, Sharing and Listening to Interactive Stories

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Krister Emrén; Nicke Löfwenberg; Alexander Sellström; [2021]
  Keywords : interactive stories ; audiobooks ;

  Abstract : Perhaps nothing explains the concept of interactive stories better than The road not taken by Robert Frost. His poem tells the story of a man following a road through the woods, when he comes to a fork in the road. READ MORE