Essays about: "Victor Annell"

Found 1 essay containing the words Victor Annell.

  1. 1. Mobile e-commerce application for the West African market

    University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

    Author : Victor Annell; Kimiya Ata; Rohat Bedikanli; Aishwarya Gupta; Gustav Pettersson; [2022]
    Keywords : ;

    Abstract : I västvärlden finns det ett överflöde av e-handel applikationer där användare kan köpa och sälja olika produkter och tjänster, både nya och använda. En del av världen där dessa applikationer inte är tillgängliga i samma skala som västvärlden är Västafrika. READ MORE