Essays about: "Victoria Jonsson"

Found 3 essays containing the words Victoria Jonsson.

 1. 1. The Change Process Towards an Activity-Based Flexible Office : A Qualitative Study Regarding the Perceptions of Managers and Employees at Skellefteå Municipality

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Cecilia Persson; Victoria Jonsson; [2020]
  Keywords : Change management; Organizational change; Activity-based flexible offices A-FO ; Activity-based work office ABW ; Employee satisfaction; Job satisfaction; Work environment; Communication;

  Abstract : Change is a constant factor in today's society and an important factor in the success of organizations. As a result, it is highly important that organizations learn to manage change in order to stay competitive and keep up with the rapidly changing market conditions. READ MORE

 2. 2. Monitorering av postoperativ kroppstemperatur hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Victoria Jonsson; [2017]
  Keywords : hypotermi; temperatur; postoperativt; mätning; hund; omvårdnad;

  Abstract : Hypotermi förekommer hos hundar i en majoritet av postanestetiska fall och hos många kliniker idag kontrolleras kroppstemperaturen intraoperativt men sällan postoperativt. Den anestetiska processen har en negativ inverkan på kroppens fysiologiska och neurologiska funktion att upprätthålla en normal termoreglering i kroppen vilket leder till att kroppens termala homeostas blir instabil. READ MORE

 3. 3. Plommonsorter i Sverige

  University essay from SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Author : Makiko Suzuki Jonsson; [2010]
  Keywords : Prunus domestica; plommon; genbank; Balsgård; plommonproduktion; förädling;

  Abstract : Huvuddelen av plommonproduktionen i Sverige är Prunus domestica-sorter och stora produktionssorter är Herman, Opal, Victoria och Jubileum. De olika sorterna ha olika mognadstid och bördighet. READ MORE