Essays about: "Vilhelm Linde"

Found 1 essay containing the words Vilhelm Linde.

  1. 1. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
    Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

    Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE