Essays about: "Villa Gamberaia"

Found 2 essays containing the words Villa Gamberaia.

 1. 1. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Englander; [2020]
  Keywords : Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Abstract : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. READ MORE

 2. 2. A spatial analysis of three Italian renaissance gardens : a field study of Villa Gamberaia, Villa Lante and Villa Medici at Fiesole

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Göller; [2015]
  Keywords : Villa Gamberaia; Villa Lante; Villa Medici Fiesole; Italian renaissance garden; garden design; landscape architecture; design process; spatiality; underlying structures;

  Abstract : A spatial analysis of three Italian renaissance gardens is a bachelor thesis in Landscape architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences in Alnarp. The intent is to do a spatial analysis of Italian renaissance gardens and their underlying structures to see if this can provide guidance in creating interesting garden design. READ MORE