Essays about: "Vogarprofilen"

Found 1 essay containing the word Vogarprofilen.

  1. 1. Subsidence in rift zones : analyzing results from repeated precision leveling of the Vogar Profile on the Reykjanes Peninsula, Southwest Iceland

    University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Author : Ingrid Anell; [2004]
    Keywords : lceland; Reykjanes Peninsula; Vogar profile; precision leveling; faulting; subsidence; modeling subsidence; Mogi model; Island; Reykjaneshalvön; Vogarprofilen; precisionshöjdmätningar; nedsjunkning; förkastningsrörelser; modellering av nedsjunkning; Mogimodellen; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning: Geologi är en ung gren av naturvetenskap. Det var inte förrän på 1800-talet som geologins ädla konst började diskuteras och detta trots att moral och religiös etik dikterade annat. READ MORE