Essays about: "Water Distribution"

Showing result 1 - 5 of 475 essays containing the words Water Distribution.

 1. 1. Development of a computational method for determining gamma energy escape from calorimeters at CLAB

  University essay from Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Author : Amela Mehic; [2022]
  Keywords : Nuclear physics; Calorimeter; SNF; MCNP; Dose rate; CLAB; Gamma energy; Fuel assembly; Form function; Attenuation coefficient; Gamma spectroscopy;

  Abstract : Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company- SKB has conducted measurement campaigns at the Swedish central interim storage facility for spent nuclear fuel- CLAB over the years, extending from year 2003 to 2019 where the gamma energy escape was acquired. At CLAB the spent nuclear fuel assembly is inserted into the calorimeter; device intended to measure temperature increase due to decay heat from the fuel assembly. READ MORE

 2. 2. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Carolin Lundgren; Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : kastanjemal; hästkastanjsköldlus; kastanjebladbränna; kastanjeblödarsjuka; Phytophthora; diversitet; växtskydd; urban miljö; stadsträd;

  Abstract : Hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, har genom åren varit ett mycket välanvänt stadsträd med höga kulturhistoriska och sociala värden. På senare tid har arten sjunkit i popularitet då den drabbats av flertalet skadegörare och sjukdomar. READ MORE

 3. 3. Water mapping in Scots pine stands after thinning

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Michalina Maria Grabowska; [2022]
  Keywords : Scots pine; Pinus sylvestris; drought; thinning; root system; water uptake; heavy water;

  Abstract : Climate change is an ongoing issue in various fields, including forestry. More frequent and severe droughts have been already noted around the world, also in Europe. Visible reduction in available water in forests has adverse consequences such as increased tree mortality, higher vulnerability and smaller growth. READ MORE

 4. 4. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Gabriel Thor; [2022]
  Keywords : markpackning; hållfasthet; markstruktur; marktextur; direktsådd; reducerad jordbearbetning;

  Abstract : Att gårdar blir större är en tydlig trend inom det svenska lantbruket. Med det följer även en större efterfrågan på större maskiner och redskap. Denna rationalisering medför en ökad risk för att åkermarken blir kraftigt packad och därigenom skadad, vilket på sikt kan leda till försämrad bördighet. READ MORE

 5. 5. Dispersal and habitat use of juvenile brown trout (Salmo trutta) following egg stocking : -A case study in the river Rotälven, Sweden

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Jonathan Larsson; [2022]
  Keywords : brown trout; egg stocking; dispersal; alevin; fry; parr; redd; habitat preference; Öring; romutsättning; spridning; yngel; parr; habitatpreferens;

  Abstract : Egg stocking in rivers and streams is a common measure to support and re-introduce salmonid populations. To ensure the success of egg stocking programs, knowledge of the early life stages of juveniles including dispersal ability and habitat preferences of fry is a prerequisite. READ MORE