Essays about: "Water supply"

Showing result 1 - 5 of 406 essays containing the words Water supply.

 1. 1. Water availability challenges in Mozambique – implications to the Nexus

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Ylva Nordström; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Den här rapporten undersöker möjliga framtider för vattentillgångarna och vattenkonsumptionen i området kring Pungwefloden i Mozambique med hänsyn till den naturliga miljön och vattenanvändningen. De vanligaste landklasserna i området är olika typer av skog. READ MORE

 2. 2. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Kristina Broberg; [2019]
  Keywords : Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). READ MORE

 3. 3. The role of Multi-Stakeholder Initiatives in Swedish apparel brands' Sustainable Supply Chain Management

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Dominika MacHek; [2019]
  Keywords : Environmental impacts; Sustainable supply chain management; Multi-stakeholder initiatives; Swedish apparel and textile industry; Science General;

  Abstract : This thesis aims to increase the understanding of multi-stakeholder initiatives (MSIs) as means for the Swedish apparel industry to enhance their sustainable supply chain management (SSCM). Three MSIs that address environmental issues in apparel supply chains are explored as cases – Sustainable Apparel Coalition (SAC), Sweden Textile Water Initiative (STWI), and Textile Exchange (TE), focusing on the perceptions of Swedish apparel brands. READ MORE

 4. 4. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Izabel Nordlund; [2018]
  Keywords : vattenkraft; lokalinvånare; landsbygd; Lilla Lule älv; Letsi; industriell kolonisation;

  Abstract : Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges elproduktion och det är en stabil elförsörjning. Stora delar av produktionen kommer från Luleälven som började byggas ut redan i början på 1900-talet. För att ta reda på hur lokalinvånare ser på vattenkraftetableringen har fyra informanter som levt kring älven intervjuats. READ MORE

 5. 5. The Water-Energy-Agriculture nexus in Jordan : A case study on As-Samra wastewater treatment plant in the LowerJordan River Basin

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Alberto Belda Gonzalez; [2018]
  Keywords : Water-energy-agriculture nexus; Jordan; Lower Jordan River Basin; As-Samra Wastewater Treatment Plant;

  Abstract : Historically, water, energy and agricultural resources have been naturally scarce in Jordan, but current economic, demographic, geopolitical and environmental conditions are aggravating the situation. The influxes of refugees are increasing the already high natural population growth; better economic conditions and living standards are changing consumption and production patterns; surrounding conflicts affect the supply of resources; and negative effects associated to climate change can be noticed already. READ MORE