Essays about: "Web protocols"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words Web protocols.

 1. 1. Performance Evaluation of OpenStack with HTTP/3

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Ivaturi Venkata Harish Kumar; [2021]
  Keywords : Web protocols; Transport protocols; Web servers; Service performance; Cloud; Networking;

  Abstract : In today’s technology industry, cloud refers to servers which can be accessed viainternet, and the software and database applications run on the servers [22]. Whereas cloud computing is a concept of delivering the IT resources via internet which is accessed by the users and companies. READ MORE

 2. 2. Ethical hacking of Danalock V3 : A cyber security analysis of a consumer IoT device

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Rafi Aram Yadward Malkhasian; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : IoT-enheter blir alltmer populära. IoT-produkter tillåter användare att fjärrstyraenheten med hjälp av en mobilapplikation eller en webbapplikation. För dettaändamål används en mängd av kommunikationsprotokoll som Bluetooth och Wi-Fi.Denna sammankoppling av enheter och användningen av olika tekniker kan leda tillsäkerhetsproblem. READ MORE

 3. 3. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Trolin; [2020]
  Keywords : kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Abstract : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. READ MORE

 4. 4. Comparing the scalability of MQTT and WebSocket communication protocols using Amazon Web Services

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Marcus Werlinder; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This study compares the scalability of two popular communication protocols within IoT, MQTT and WebSocket. The scalability comparison of the protocols is performed using a publish-subscribe pattern. EMQX is used to run the MQTT message broker, and Socket.IO is used for theWebSocket message broker. READ MORE

 5. 5. Automation and Autonomy : Developing and Evaluating Open Learning Material on IR Cameras in Automation Applications

  University essay from KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Author : Victor Ahlberg; Julia Frid; [2019]
  Keywords : Thermal imaging; infrared cameras; automation; adult learning; andragogy; self-directed learning; transformative learning; feedback; open learning material; Termografi; infraröda kameror; automation; vuxenlärande; andragogik; självstyrt lärande; transformativt lärande; feedback; öppet läromedel;

  Abstract : This master thesis project was based on the development and evaluation of an open learning material in thermal imaging for automation applications. The outsourcer – FLIR Systems – wanted a three-day course covering all necessary topics for infrared cameras in automation applications. READ MORE