Essays about: "Weeding"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word Weeding.

 1. 1. Design of an Autonomous Weeding Vehicle

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Simon Axbom; Lisa Ralsgård; [2019]
  Keywords : Mechanical Engineering; Product Development; Agricultural Robotics; Weeding; Lightweight Vehicle; Technology and Engineering;

  Abstract : This thesis describes the development of an autonomous weeding vehicle for the agricultural industry. It has been done as a project at RMIT University in Melbourne and the aim was to develop a design for the vehicle which could later be used to develop a commercial product. READ MORE

 2. 2. Hybridspenatfröodling : en undersökning av odlingsförutsättningar, risker och potential inom spenatfröodling i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Patrik Isacsson; Julia Trotzig; [2018]
  Keywords : spenatfrö; fröodling; spinach seed; seed production;

  Abstract : Försäljningen av färsk spenat ökar i världen idag, främst på grund av den ökade efterfrågan av den så kallade “baby leaf” spenaten, vilket är små späda blad som ofta säljs i färdiga salladspåsar. Fröerna som används till odling av baby leaf är i huvudsak hybridfrön då dessa ger en frodigare och jämnare gröda i jämförelse med vanliga linjesorter. READ MORE

 3. 3. Effects of wood ash on soil fertility and plant performance in southwestern Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Jonna Wiklund; [2017]
  Keywords : fertilization; lime; nutrient depletion; soil acidification; smallholder farmers; Phaseolus vulgaris; Kenya;

  Abstract : A field experiment was conducted in Kisii county, southwestern Kenya from February to May 2017. The purpose of the study was to examine the effect of wood ash on soil pH, soil nutrient content and productivity of common bean (Phaseolus vulgaris L. READ MORE

 4. 4. Land Sharing Architecture

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Wiktor Bergh; [2017]
  Keywords : Architectural sustainability through biodiversity; Green architecture; Sustainable urban design; Landscape ecology; Green library; Human ecology in architecture; Sustainable building services ventilation through biodiversity; Arts and Architecture; Earth and Environmental Sciences; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : The human population is growing and with it our ecological footprint. We usually perceive biodiverse ecosystems (nature) as separate from our built environment. If we are to maintain our global biodiversity, we will have to find ways of hosting it within the body of our society. READ MORE

 5. 5. IPM-strategier för kålmjöllusen Aleyrodes proletella : en ny skadegörare på tröskeln till Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johanna Weimers; [2016]
  Keywords : kålmjöllus; Aleyrodes proletella; invasiva skadegörare; Sverige; IPM; integrerat växtskydd; biologisk bekämpning; naturliga fiender;

  Abstract : Kålmjöllusen, Aleyrodes proletella är en allvarlig skadegörare i kålodling, främst brysselkål och grönkål, i Europa. Likt andra vita flygare sitter lössens nymfstadium på undersidan av bladen och suger växtsaft och kontaminerar dem med skalrester och honungsdagg där sotdaggssvampar kan tillväxa. READ MORE