Essays about: "Wilderness"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the word Wilderness.

 1. 1. Volvo Abisko

  University essay from Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Author : Antti Vahtola; [2020]
  Keywords : Symbiotic; mobility; architecture; sustainable tourism; vtol; interior design; exterior design;

  Abstract : Volvo Abisko is proposing the possibility to experience the Arctic wilderness and the surrounding nature in a responsible way. The author has been hiking in the north, every time asking - what if everybody could experience this? Would it be possible to get into the wild with minimal impact on the environment? What if you wouldn’t need the expertise, the knowledge, or even the equipment to get into the pristine nature and to interact with the untouched Arctic? Volvo Abisko is representing the dream of offering this experience for a broader audience. READ MORE

 2. 2. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Milda Holmberg; [2020]
  Keywords : brownfield; ruderatmark; miljövård; bevarande; exploatering; föroreningar; naturvärden; biodiversitet; ekosystemtjänster;

  Abstract : Ruderatmarker, övergivna impediment som tidigare utvecklats för till exempel bostäder eller industri, som senare återkoloniserats med varierande ekologisk sammansättning är värdefulla för biologisk mångfald i urbana miljöer. Trots att de här markerna ofta har högre artdiversitet än mer intensivt skötta grönområden prioriteras de bort när det finns ett exploateringsbehov. READ MORE

 3. 3. Bodies out/in Place? Unmapping Trans People’s Experience in Outdoor Activities

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Author : Bart Bloem Herraiz; [2019-08-26]
  Keywords : Trans; Outdoor; Body Experience; Counter-geographies; Queering Methodology;

  Abstract : Scrutiny over trans people's bodies in urban contexts is continuous. This thesis develops theidea that the outdoors offers a less-gendered space for trans people, enabling and empowering them to escape self-surveillance processes and to feel freer in their genderexpression/identity. READ MORE

 4. 4. Parken som inte fanns : Hagstorp i Malmö och stadens mellanrum som urban vildmark och allmänning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hedvig Jansson; [2019]
  Keywords : interstites; urban wilderness; in-between places; urban voids; urban commons; urban planning; wastelands;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker betydelsen av ödetomter och mellanrum i staden med Hagstorp i Malmö som exempel. I uppsatsen framkommer hur ödetomter i staden görs till något avvikande, och konstrueras som icke-platser i förhållande till staden som norm. READ MORE

 5. 5. Tasmansk djävul: en art i kris : orsaker och eventuella lösningar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mattias Johansson; [2018]
  Keywords : Tasmansk djävul; Tasmanian Devil Facial Tumour Disease; DFTD; vaccin;

  Abstract : Tasmansk djävul, Sarcophilus harrisii, är ett pungdjur som lever på ön Tasmanien utanför Australien. Det är det största rovlevande pungdjuret i världen sedan pungvargen, Thylacinus cynocephalus, dog ut i början av 1900-talet och är en ikon för Tasmanien. READ MORE