Essays about: "Wilhelm Johansson"

Found 3 essays containing the words Wilhelm Johansson.

 1. 1. Modeling of Wet Scrubber with Heat Recovery in Biomass Combustion Plants

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Author : Wilhelm Johansson; [2020]
  Keywords : Centrifugal Scrubber; Heat Recovery; Thermal Efficiency; Biomass Combustion; MCP-Directive; Simulation; Modelling;

  Abstract : During combustion of biomass, particulate matter is emitted, which has severe health impacts on humans. The company ITK Envifront has developed a scrubber technology that cleans the flue gas while also recovering the flue gas energy, increasing the efficiency of the combustion plant. READ MORE

 2. 2. Optical active thin films on cover glass increasing the efficiency of photovoltaic modules.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Author : Wilhelm Johansson; [2018]
  Keywords : Thin films; Coatings; Metal oxides; UV-protection; UV-cutoff; Optical bandgap; Renewable Energy; Photoluminescence; PV-modules; Energy Efficiency; Life expectancy; Tunnfilm; metalloxider; UV-skydd; UV-kant; Optiskt bandgap; Förnyelsebar Energi; Fotoluminiscens; Solcellsmoduler; Solceller; Verkningsgrad; Teknisk Livslängd;

  Abstract : Thin film coatings of ZnO, TiO2, CeOX and BiOX have been deposited on soda lime silica glass through spray pyrolysis. The effects on the optical properties of the coated glass, as well as the possible impacts on the life expectancy and energy efficiency of PV-modules have been studied. READ MORE

 3. 3. Teachers’ Views on Digital Tools in the English as a Second Language Classroom

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Wilhelm Johansson; Alexandra Söderlund; [2018]
  Keywords : Digital tools; blended learning environment; TPACK-model; 21st century skills; in-service training; and digital competence;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärares och elevers erfarenheter och syn på hur och varför digitala verktyg ska användas i det engelskspråkiga klassrummet för gymnasieskolan. Deras erfarenheter och syn på ämnet blev insamlade genom semi-formella, kvalitativa intervjuer med lärare, samt genom fokusgrupper med elever. READ MORE