Essays about: "Wood-plastic composite"

Found 2 essays containing the words Wood-plastic composite.

 1. 1. Comparative Life Cycle Assessments of Conventional Products and 3D-Printed Wood-Plastic Composite Alternatives

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Sangho Kim; [2020]
  Keywords : Life cycle assessment; Wood-plastic composite; Additive manufacturing; 3D printing; Environmental impact; Global warming; Livscykelanalys; Träplastkomposit; Additive tillverkningsteknik; Friformsframställning; Miljöpåverkan; Global uppvärmning;

  Abstract : As additive manufacturing gains market potential as a mainstream process in various sectors of industry, there is a growing need for addressing environmental aspects of this technology and the materials associated with it. In this master thesis, comparative life cycle assessments (LCAs) from cradle to grave between the conventional products and 3D-printed alternatives made of wood-plastic composite (WPC) were conducted based on the ISO 14044:2006 standard. READ MORE

 2. 2. Träplastkompositer – ett material för framtiden? : en kvalitativ studie om marknadens önskemål för att göra träplastkompositer till ett mer attraktivt material för framtiden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Anton Stenlund; [2014]
  Keywords : komposit; utveckling; Sverige; attribut; innovation;

  Abstract : Minskad efterfrågan på traditionella produkter från skogsindustrin kombinerat med ökad efterfrågan på icke-fossila material medför att företag inom skogsbranschen alltmer intresserar sig för nya produktsegment. Holmen New Business Development, en forsknings- och utvecklingsavdelning inom företaget Holmen arbetar med att utveckla produkter där trä kan ersätta traditionella alternativ. READ MORE