Essays about: "Wood"

Showing result 1 - 5 of 1149 essays containing the word Wood.

 1. 1. Method Development for Evaluating Pitch Dispersing Agents Used in the Kraft Pulping Process

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Emma Olsson Månsson; [2020]
  Keywords : pitch deposit; dispersing agent evaluation; method development; calcium soaps;

  Abstract : Depending on wood species and the extractives of the wood, the paper and pulp processes might suffer from problems caused by the formation of pitch deposits from calcium soaps. BIM Kemi is a specialty chemical producer supplying the pulp and paper industry with dispersing agents, which prevent these problems. READ MORE

 2. 2. Assessment of the environmental impacts, energy performance and economic aspects of various construction materials

  University essay from Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Mohsen Bayat Pour; Mohammed Labib Elsayed; [2020]
  Keywords : Bio-based Materials; Fossil-based Materials; Building Performance Simulations; Energy analysis; Environmental impact categories; Life cycle assessment LCA ; Economic analysis; Life cycle costing LCC ; Global warming potential; Climate change; Future climate analysis; Timber structure; Concrete structure; Insulation; HVAC systems; Heating demand; Cooling demand; Energy use; Hygrothermal analysis; Moisture; Thermal envelope; Thermal comfort; Indoor environmental quality; Actual case studies; Iterative workflow; Weather files; Parametric study; Reliability; Single-point rate SPR .; Technology and Engineering;

  Abstract : Increasing CO₂ emission is considered as the main reason for global warming in the world. One of the reasons for producing CO₂ is using of fossil-based materials in the construction projects. READ MORE

 3. 3. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE

 4. 4. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2020]
  Keywords : nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Abstract : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. READ MORE

 5. 5. Conceptual design and construction of a UAV wing structure

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Selma Rahman; Anujan Ranganathan; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This report presents the design of the wing structure for a UAV called Skywalker X8. A model of the UAV was given and analyzed to design a wing box structure that is twice the size of the current model, with "greener" technology and lightweight materials. READ MORE