Essays about: "Xiong yu Zeng"

Found 1 essay containing the words Xiong yu Zeng.

  1. 1. Vertical Displacements in a Medium-rise Timber Building : Limnologen in Växjö, Sweden

    University essay from Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

    Author : Xiong yu Zeng; Su Xin Ren; Sabri Omar; [2009]
    Keywords : Limnologen; Vertical Displacement; Timber Building; Finite Element Analysis; Limnologen; Vertikalförskjutningar; Träkonstruktion; FEM;

    Abstract : Träbyggnandet i Sverige gick in i en ny era när myndigheterna beslutade att upphäva förbudet mot att bygga byggnader som är högre än två våningar. Denna förändring i lagstiftningen har bidragit till att utveckla träbyggandet under det senaste decenniet. READ MORE