Essays about: "Ylva Gustafsson"

Found 1 essay containing the words Ylva Gustafsson.

  1. 1. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
    Keywords : gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

    Abstract : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. READ MORE