Essays about: "Ystad"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word Ystad.

 1. 1. Commuting to Skåne’s Regional Centers - A Quantitative Study of Opportunities and Possible Consequences for Students

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Alva Rosager; [2019]
  Keywords : school commute; time geography; public transport; school choice; Skåne; Social Sciences;

  Abstract : Region Skåne has designated seven regional centers in Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad and Ystad. These centers are to be, among other things, providers of key services. READ MORE

 2. 2. Utmaningar och möjligheter vid omställning till ekologisk produktion : en fallstudie på en gård i omställningsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellika Svenungsson; Louise Andersson; [2019]
  Keywords : organisationsförändringar; förändringsprocesser; nätverksteorier och ekologisk produktion;

  Abstract : Organisationsförändringar sker ständigt, oavsett bransch, och påverkas mycket av den skiftande omvärld som finns. För att överleva på dagens marknad krävs det därför att en organisation kan anpassa sig och utvecklas parallellt med samhället. READ MORE

 3. 3. Att transformera platsspecifikt : Lantmännens pir i Ystad industrihamn

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hampus Sundén; [2019]
  Keywords : transformation; platsspecifik analys; hamnomvandling; processkompassen; landskapsarkitektur;

  Abstract : Med bakgrund i en kritisk diskussion i hur hamnomvandlingsområden ofta går i en monoton och generisk utveckling ämnar denna studie att förstå hur Lantmännens pir i Ystads kommun kan transformeras. Syftet med detta arbete är att studera och kreativt undersöka Lantmännens pir utifrån teorier som behandlar platsens olika spatiala lager och innebörden av det platsspecifika begreppet. READ MORE

 4. 4. Root resorption during the retention phase after orthodontic treatment with fixed appliance – a randomized controlled trial

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Evelina Nyström; Jessica Ströhagen; [2018]
  Keywords : Root resorption; Retention; Orthodontic treatment;

  Abstract : SAMMANFATTNING Syfte: Syftet med studien var att granska periapikala intraorala röntgenbilder avseende extern apikal rotresorption på överkäkens incisiver, före och efter retentionsbehandling med avtagbar retentionsapparatur. Syftet var också att registrera intra och inter-observatör överrensstämmelse vid bedömning av rotresorption. READ MORE

 5. 5. Measuring coastal erosion along the coast of Ystad municipality using PSInSAR and SBAS

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Tom Halldén Halldén; [2017]
  Keywords : GIS; PSInSAR; SBAS; erosion; coastal; radar; interferometry; ENVISAT; ERS-2;

  Abstract : In this study the use of two radar interferometry methods, PSInSAR and SBAS, were tested as tools for measuring coastal erosion. If successful it would have allowed for measuring coastal erosion as a function of material lost. The study area used was Ystad municipality, in southern Sweden. READ MORE