Essays about: "ZARA IT"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words ZARA IT.

 1. 1. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Zara Persson; [2020]
  Keywords : bilsamhället; stadsplanering; gatuutformning; hållbarhet; shared space; förtätning;

  Abstract : I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. READ MORE

 2. 2. Blood, Sperm, and Tears in Extreme Cinema : A phenomenological study in hegemonic masculinity through Gaspar Noé's Love from a psychoanalytical perspective

  University essay from Linköpings universitet/Tema Genus

  Author : Zara Luna Hjelm; [2020]
  Keywords : Love; Gaspar Noé; psychoanalysis; Brecht; homunculus; film analysis; gender; hegemonic masculinity; sexuality; body horror;

  Abstract : This thesis will analyze how masculinity is depicted in the French-Argentinean director Gaspar Noé’s movie Love (2015), and how it is orientating and disorientating through an intersectional lens. In his films, the filmmaker often uses haptic images and sound traversing to interrogate the existence and to express a clear and abject visuality to expose the flesh. READ MORE

 3. 3. Reframing Consumption : A transdisciplinary approach for the promotion of mindful consumption in home fashion textiles

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Betty Sue Hartigan; Niklas Dahlberg; [2020]
  Keywords : Consumption; Co-creation; Mindful consumption; Innovation; Digital Communication;

  Abstract : Textile waste is a growing problem in the world and although it is being noticed in the fast fashion category the industry providing home fashion textiles is being largely ignored. However, with companies such as H&M and Zara entering the market there is a cause for concern due to their current business models. READ MORE

 4. 4. Separation mellan mjölkko och kalv : begränsad digivning som alternativ

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Zara Webjörn; [2020]
  Keywords : begränsad digivning; artificiell digivning; mjölkproduktion; Bos taurus; ko; kalv;

  Abstract : Livsmedel av komjölk är mycket vanliga i Sverige. För att producera mjölken till produkterna behöver man mjölkkor som blir dräktiga och föder kalvar. READ MORE

 5. 5. Basal Metabolic Rate (BMR) estimation using Probabilistic Graphical Models

  University essay from Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Author : Zara Jackson; [2019]
  Keywords : Basal Metabolic Rate; Resting Metabolic Rate; Dynamic Bayesian Networks; Temporal Models; Food Tracking; Calories; Obesity; Pymc3; Probabilistic Programming;

  Abstract : Obesity is a growing problem globally. Currently 2.3 billion adults are overweight, and this number is rising. The most common method for weight loss is calorie counting, in which to lose weight a person should be in a calorie deficit. READ MORE