Essays about: "Zacharias Lilja Jensen"

Found 1 essay containing the words Zacharias Lilja Jensen.

  1. 1. Who Should Pay for Pollution? - The Relationship between the European Green Deal, State Aid for Environmental Protection, and the Polluter Pays Principle

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Author : Zacharias Lilja Jensen; [2021]
    Keywords : EU-rätt; EU law; konkurrensrätt; State aid; Statliga stödåtgärder; Polluter pays principle; förorenaren betalar principen; Law and Political Science;

    Abstract : Europeiska Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi fungerar som rådgivande dokument till Medlemsstater när de utvecklar statliga stödåtgärder för miljöskydd och energi. Kommissionen har lagt till förslag att utvidga riktlinjernas räckvidd för att implementera den europeiska gröna given som fastställer målet för Europa att bli klimatneutralt 2050. READ MORE