Essays about: "Zanna Kanlic"

Found 1 essay containing the words Zanna Kanlic.

  1. 1. Alcohol Advertising in Sweden, UK and EU - a comparative study

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Zanna Kanlic; [2010]
    Keywords : Law and Political Science;

    Abstract : Vi är utsatta för reklam för olika produkter dagligen. Reklamen lockar, den påverkar och uppmuntarar oss att införskaffa den marknadsförda produkten. Ett speciellt område är reklamen av alkoholhaltiga drycker, vilket varit föremål för stor debatt i samhället. READ MORE