Essays about: "a man of the people"

Showing result 1 - 5 of 793 essays containing the words a man of the people.

 1. 1. Designing a Persuasive Mobile Application for Sharing Food Between Students and Restaurants

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Max Häkkä; [2019]
  Keywords : UX; Persuasive Design; Food Waste; Sustainability;

  Abstract : Food waste is a monumental problem as food production accounts for nearly a third of greenhouse gas emissions globally and nearly a third of it ends up as waste. By changing people’s behaviors and attitudes, this surplus food could be eaten instead. READ MORE

 2. 2. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Keywords : vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Abstract : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. READ MORE

 3. 3. Developing a product visualizing a plant's need for watering

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Tor Bratt; [2019]
  Keywords : Digital watering reminder; smart lamp; mood light; nursing of houseplants; product design; concept development; Technology and Engineering;

  Abstract : Urbanization in the world has during the past 60 years accelerated, resulting in people living in more densely populated areas and spending a majority of their lives indoors. Another ongoing trend in many countries is an increase in mental health issues, where urbanization could be a contributing factor. READ MORE

 4. 4. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE

 5. 5. E, S or G? A study of ESG scoreand financial performance

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : YRR AHLKLO; CARIN LIND; [2019]
  Keywords : ESG score; financial performance; regression; return; firm value; sustainable; ESG; finansiell lönsamhet; avkastning; regressionsanalys; hållbara investeringar; rörelsevärde; CSR; Intressentmodellen;

  Abstract : Sustainability is not a new concept to the financial markets, but its popularity and wider use have increased as people have grown more concerned about the future of this planet. However, the relationship between sustainable investments and financial performance is not clear. READ MORE