Essays about: "about nature of children"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the words about nature of children.

 1. 1. Volvo's Whisper

  University essay from Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Author : Wenting Xu; [2020]
  Keywords : Autonomous; Mobility; Children; Biophilia; Vehicle Interior Design;

  Abstract : The reason why the author came to Sweden made her think about her own experience living in the megacities. She realized that the people live nearby nature have more attention care about themselves, others, and the environment. They have a sensitivity of quality, comfort, and freshness, and even sustainability since they are young. READ MORE

 2. 2. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 3. 3. Teachers` Perception of Outdoor Learning : Benefits and Challenges of Outdoor Learning

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Author : Bukola Ayeme; [2020]
  Keywords : Outdoor activities; chidren; playing ground; development; teachers;

  Abstract : Outdoor learning has become very visible in recent times ,it is seen in different public medias such as magazines, on television, on various websites on internet, in the press and on public notice boards in different countries, accompanying different advertisements displaying a healthy lifestyle especially in early years of studies ( preschool ).The author seeks to address the perception of  Erasmus project “Dehors ” teachers`  experience outdoor, focusing majorly on the benefits and difficulties that these preschool teachers face while teaching outdoors. READ MORE

 4. 4. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Michaela Axbäck; [2020]
  Keywords : kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Abstract : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. READ MORE

 5. 5. Göteborgs Stads strävan att skapa tillgänglighetsanpassade lekplatser : hur går de tillväga och lyckas de?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sanna Liljestam; [2020]
  Keywords : lekplatser; tillgänglighetsanpassning; tillgänglighet; barns lek; funktionsnedsättning; mer åt fler; enkelt avhjälpta hinder; Göteborgs Stad; Park- och naturförvaltningen;

  Abstract : Barn har ett inbyggt behov av att leka. Det är genom leken barn undersöker och tar risker för att på så sätt utmana sig själva och lära sig hantera sin omvärld. Det är även på så sätt som barn utvecklas socialt genom interaktioner med andra. READ MORE