Essays about: "acute lower respiratory infection"

Found 2 essays containing the words acute lower respiratory infection.

 1. 1. Household air pollution exposure in sub-Saharan Africa and assessment of disease burden attributable to risk factor

  University essay from Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Author : Festina Balidemaj; [2020]
  Keywords : Air pollution; household air pollution; burden of disease; acute lower respiratory infection; chronic obstructive pulmonary disease; ischemic heart disease; lung cancer; stroke; sub-Saharan Africa; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : BACKGROUND: One of the major environmental threats to human health is air pollution. It contributes to premature deaths of millions of people worldwide. Air quality issues are growing exponentially in developing countries (West et al. 2016). READ MORE

 2. 2. Canine herpesvirus-1 : effekter på avelshundar och deras avkommor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mette Löfquist; [2015]
  Keywords : hundens herpesvirus; avelshundar; hundavel; valpar; förebyggande åtgärder; behandling; canine herpesvirus; CHV-1; dog breeding; puppies; prevention; treatment; therapy;

  Abstract : Canine herpesvirus-1 (CHV-1) är det herpesvirus som är specifikt för hunddjur. I likhet med andra alfaherpesvirus ger det oftast upphov till en ofarlig infektion hos vuxna individer och en dödlig, systemisk infektion hos nyfödda. När den akuta infektionen är över går viruset in i en latent fas. READ MORE