Essays about: "acute phase protein"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words acute phase protein.

 1. 1. Inflammationsmarkörer hos nöt : Kinetik av serumamyloid A (SAA) och fibrinogen vid inflammation

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amelia Åkesson; [2022]
  Keywords : Serumamyloid A; fibrinogen; inflammationsmarkörer; akutfasproteiner; LATIA; nöt;

  Abstract : Inflammation är en central del i det medfödda immunförsvaret och är en vanlig anledning till att djur behandlas av veterinär. För att följa en systemisk inflammations förlopp i kroppen kan man analysera olika inflammationsmarkörer, även kallade akutfasproteiner, i blod. READ MORE

 2. 2. Food Allergy in Hospital from the Patient Perspective : taking a Mixed Methods approach to understand Foodservice Management

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Author : Madeleine Neff; [2018]
  Keywords : food allergy; nutrition; hospital; mixed methods; person centred care;

  Abstract : Foodservice is integral to safe, adequate and satisfactory food allergy management in the hospital setting. To date, research focused on objective measures of energy and protein provision, implementation and evaluation of food allergy guidelines and assessment of process failures leading to allergen exposure. READ MORE

 3. 3. Analys av KC-like som biomarkör för sepsis hos tikar med pyometra

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Caroline Klemming; [2018]
  Keywords : Sepsis; Blodförgiftning; SIRS; pyometra; hund; tik; biomarkör; cytokin; kemokin; CXCL; KC-like;

  Abstract : Sepsis är ett komplext och livshotande tillstånd orsakat av en infektion som skapar en dysreglerad inflammation, vilket ger upphov till ett så kallat Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). Mortaliteten vid sepsis är hög hos hund och en tidig diagnos och insättande av behandling är därför mycket viktigt överlevnaden. READ MORE

 4. 4. Development of an assay to monitor the role of Serum Amyloid P-component in Alzheimer's Disease

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Eleni Gkanatsiou; [2016]
  Keywords : Alzheimer s Disease; Biomarker development; mass spectrometry; quantitative proteomics; Serum Amyloid P-component; immunoprecipitation;

  Abstract : Alzheimer’s Disease is the most common form of dementia, affecting 48 million people worldwide. Despite this fact, only 45% of the patients have received the diagnose. The reason behind this is the fact that the cause of the disease is still unclear. READ MORE

 5. 5. Detection of elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) in Asian (Elephas maximus) and African elephants (Loxodonta africana)

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Kotila-Row; [2015]
  Keywords : Asian elephant; Elephas maximus; African elephant; Loxodonta africana; elephant herpesvirus; hemorrhagic disease; polymerase chain reaction; microRNA; ultrasound-guided biopsy; antibody; acute phase protein;

  Abstract : Elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) has been identified as the cause of rapid onset acute hemorrhagic disease. EEHV infects both Asian (Elephas maximus) and African elephants (Loxodonta africana). The virus has been detected in wild and captive populations. Seven different genotypes of EEHV have been identified so far. READ MORE