Essays about: "adaption to climate change"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words adaption to climate change.

 1. 1. Managing Domestic Wells in Sweden. Investigating the role of domestic wells in ensuring a reliable drinking water supply and assessing their vulnerability to climate change

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Alice Stenfelt; [2023-08-28]
  Keywords : Domestic wells; Individual drinking water supply; Climate change; Sustainable development; Drinking water management; resilience water supply; Climate adaption; Sweden;

  Abstract : Domestic wells provide drinking water for a significant proportion of the population in Sweden, especially in rural areas where public water supplies are not available (Drage, 2022; Hjerne et al., 2021). Domestic wells typically lack regulation (Gunnarsdottir et al., 2020; Stoll et al. READ MORE

 2. 2. Storm Water Management with BlueGreen Infrastructure in Urban Planning : A case-study in Krokom, Sweden

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Author : Lena Suleiko Allansson; [2023]
  Keywords : Sustainable drainage system SuDS ; nature-based solutions; ecosystem services; urban water management; climate change adaption;

  Abstract : As changing climate and growing urban populations present new challenges for managing both the quantity and the quality of storm waterin cities, nature-based solutions such as blue-green infrastructure arebecoming widely considered as an alternative to grey infrastructure. The benefits, above providing storm water management at a lower cost, are increased ecosystem services. READ MORE

 3. 3. Skyddsvallar mot översvämning runt Kristianstad : fyller de sin primära funktion och finns även potentiella sekundära funktioner?

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erika Persson Bivall; [2023]
  Keywords : Klimatförändring; klimatanpassning; översvämningsskydd; sekundära funktioner;

  Abstract : Klimatförändringar är ett allvarligt problem som vi behöver ta ansvar för. När temperaturen ökar i luften ökar även temperaturen i havet vilket orsakar att vattnet expanderar, isarna smälter och vi får kraftigare skyfall. READ MORE

 4. 4. Samverkan kring klimatanpassning : utmaningar och möjligheter ur ett kommunalt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mattias Petersson; [2023]
  Keywords : klimatanpassning; samverkan; metastyrning; nätverksstyrning;

  Abstract : Klimatförändringarna leder till flera negativa effekter på vårt samhälle, bland annat kusterosion, extremvärme och allvarligare skyfall med översvämningar som följd. Detta är något som nästan alla svenska kommuner har börjat uppleva mer och mer. READ MORE

 5. 5. Planering för klimatanpassning mot skyfall : en undersökning av förhållandet mellan rekommendationer och planering i Malmö stad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Carlson; Rama Mohamed; [2023]
  Keywords : klimatanpassning; skyfall; Boverket; blågröna lösningar; öppen dagvattenhantering;

  Abstract : På grund av global uppvärmning sker skyfall oftare och mer intensivt, och denna tendens kommer att öka ännu mer i framtiden. Skyfall kan ha stora konsekvenser genom översvämningar, som i värsta fall kan leda till förlust av liv. READ MORE