Essays about: "adaption."

Showing result 1 - 5 of 381 essays containing the word adaption..

 1. 1. Load Balancing In The Edge Cloud With Service Degradation : Combining Application-level Service Degradation With Load Balancing in a Kubernetes-based Edge Cloud

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Rachel Homssi; Jacob Möller; [2023]
  Keywords : Kubernetes; Service Degradation; Edge Cloud; Cloud; Load Balancing; Brownout; Resource Limitation; Overloading; Self-adaption; Kubernetes; Tjänstedegradering; Edge Cloud; Cloud; Lastbalansering; Resursbegränsning; Överbelastning; Självadaptering;

  Abstract : Edge cloud is a distributed computing architecture that is growing in popularity. It aims to bring the cloud closer to the edge of a network, reducing latency and improving performance through the use of distributed servers (edge nodes) spread out geographically. READ MORE

 2. 2. Planering för klimatanpassning mot skyfall : en undersökning av förhållandet mellan rekommendationer och planering i Malmö stad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Carlson; Rama Mohamed; [2023]
  Keywords : klimatanpassning; skyfall; Boverket; blågröna lösningar; öppen dagvattenhantering;

  Abstract : På grund av global uppvärmning sker skyfall oftare och mer intensivt, och denna tendens kommer att öka ännu mer i framtiden. Skyfall kan ha stora konsekvenser genom översvämningar, som i värsta fall kan leda till förlust av liv. READ MORE

 3. 3. Utmaningar och möjligheter för mindre mjölkkobesättningar i Sverige : en kvalitativ studie med fokus på djurvälfärd, smittskydd och klimatanpassning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Carlsson; [2023]
  Keywords : svensk mjölkproduktion; mindre mjölkkobesättning; utmaningar; möjligheter; styrkor; djurvälfärd; smittskydd; klimatanpassning;

  Abstract : Mjölkproduktionen är en viktig del av den svenska livsmedelsförsörjningen. För att mjölkgårdar ska bidra till en hållbar sådan krävs bland annat att de har ett gott smittskydd, god djurhälsa och en klimatanpassad produktion. READ MORE

 4. 4. On the Quest for Alternative Ways of Becoming : Multifaceted Means of Maturation in Sir Gawain and the Green Knight

  University essay from Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Author : Martin Ahlberg; [2023]
  Keywords : Sir Gawain and the Green Knight; The Green Knight; Failure; The Hero’s Journey; David Lowery; Christopher Vogler; Coming of Age;

  Abstract : Living in an era where success is embraced as a life style, raises concerns that the alternatives to become, to grow and mature have been limited to a single variety – one where only triumph matters. This is a view that is spread through contemporary popular culture, whether it be in social media, video games, tv-series, films or books. READ MORE

 5. 5. Grönytor i en grå årstid : en platsanalys utifrån hälsofrämjande kvaliteter vintertid

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Andén; Emma Larsson Udd; [2023]
  Keywords : vinter; psykisk hälsa; miljöpsykologi; platsanalys; hälsofrämjande miljökvaliteter;

  Abstract : Psykisk ohälsa är ett problem i dagens samhälle. I Sverige ökar den psykiska ohälsan och av årstidsrelaterade depressioner är vintern den årstid som dominerar i statistiken. Forskning inom miljöpsykologi visar att utemiljöer kan fungera hälsofrämjande bland annat genom att bidra till återhämtning. READ MORE