Essays about: "advantages and disadvantages of IT points"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words advantages and disadvantages of IT points.

 1. 1. Vintergröna växter – ett komplement till våra lövfällande växter : en studie över de vintergrönas historia och hur de i framtiden kan ta plats i svenska moderna städer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Lindblad; [2019]
  Keywords : vintergrön; ståndort; växtmaterial; biologisk mångfald; hälsa; klimatförändring; urban; staden SLU; Sveriges;

  Abstract : Detta arbete syftar till att undersöka hur vintergrönt växtmaterial kan användas i urbana miljöer, som komplement till lövfällande växtmaterial. Arbetet tar upp vilka utmaningar växter ställs inför i hårdgjorda miljöer och vilka förutsättningar det vintergröna växtmaterialet har för att leva där. READ MORE

 2. 2. Radiation protection measurements in clinical practice - Dosimetry with NaCl pellets

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Petter Wilke; [2019]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : Within the field of medical radiation protection, radiation safety and personal dosimetry, there is a constant pursuit for improving existing methods and evaluating new approaches for measuring and quantifying the radiation doses that hospital staff may be exposed to in their clinical work. There are numerous ways of determining what doses the staff are being exposed to and the most commonly used is based on thermoluminescent dosemeters (TLD) with e. READ MORE

 3. 3. Radio based Cooperative Positioning for Vehicle-to-Vehicle Systems in Urban Scenarios

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Hao Wu; [2018]
  Keywords : V2V; V2X; CKF; SUMO; GemV2; ns3; algorithm; positioning; urban positioning; non-GPS; Technology and Engineering;

  Abstract : This master thesis aims at improving vehicle positioning in high-speed movement scenarios where global navigation satellite system (GNSS) does not work well. The standard 802. READ MORE

 4. 4. Att ge en plats ny mening : ett gestaltningsförslag för Kaj 24 i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Linnersten; [2017]
  Keywords : kaj; stråk; plats; Kaj 24; platsspecifik design; platsanalys; hamnomvandling; landskapsarkitektur;

  Abstract : Syftet med arbetet har varit att utifrån fysiska, immateriella och dynamiska strukturer undersöka en befintlig kaj i Malmö, för att sedermera ge platsen förutsättningar till en ny mening i staden genom ett gestaltningsförslag. Med stöd i ett analytiskt ramverk och samtida stadsutvecklingsteorier undersöks platsens kvaliteter och problem. READ MORE

 5. 5. A Comparison Study on Natural and Head/tail Breaks Involving Digital Elevation Models

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Author : Yue Lin; [2013]
  Keywords : Head tail breaks; natural breaks; heavy-tailed distribution; scaling property; data classification; digital elevation models;

  Abstract : The most widely used classification method for statistical mapping is Jenks’s natural breaks. However, it has been found that natural breaks is not good at classifying data which have scaling property. Scaling property is ubiquitous in many societal and natural phenomena. It can be explained as there are far more smaller things than larger ones. READ MORE