Essays about: "advantages and disadvantages of agency theory"

Found 3 essays containing the words advantages and disadvantages of agency theory.

 1. 1. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Edman; [2019]
  Keywords : bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Abstract : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. READ MORE

 2. 2. Statutory Audit : Benefits of Maintaining Audits after the Abolishment

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Author : Ninorta Kurt; Yulia Kristensson; Jasmeet Kaur; [2008]
  Keywords : Statutory Audit; Abolishment; Stakeholder Model; Agency Theory;

  Abstract : Purpose: The purpose of this research is to explore the reasons behind the abolish-ment of statutory audit in small limited firms in Sweden and to discuss whether it would be beneficial for these firms to still maintain an audit of their business after the abolishment.Method: As a major part of this research study, qualitative interviews with auditors have been conducted to obtain professional opinion in the subject of inter-est. READ MORE

 3. 3. Voluntary Audits : Motives of Executing Voluntary Audits in Partnership Firms in Jönköping

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Author : Jasmeet Kaur; Ninorta Kurt; [2008]
  Keywords : Voluntary audits; Partnership firms; Stakeholder Model; Agency Theory; Creditors; Banks and Swedish Tax Agency; Frivillig revision; Handelsbolag; Intressent Modellen; Agentteorin; kreditgivare; banker och Skattemyndigheten;

  Abstract : AbstractPurpose: A part of this research is to explore if there are partnership firms that voluntarily get an audit of their business. The purpose is to understand and explain why these partnership firms have chosen to get an audit of their business voluntarily. READ MORE