Essays about: "advantages and disadvantages of being young"

Found 5 essays containing the words advantages and disadvantages of being young.

 1. 1. Books vs. Technology : An exploratory study of the influence they have on children's development

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Author : Johanna Wiethüchter; [2019]
  Keywords : CHILDREN’S LITERATURE; TECHNOLOGY; CHILDREN’S DEVELOPMENT; ILLUSTRATION; SOCIAL SUSTAINABILITY;

  Abstract : With the rise of popularity of technological devices, less children engage in reading books. This paper investigates the influence of technology on young children and points out the advantages and disadvantages of being in contact with digital media on a regular basis. READ MORE

 2. 2. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Maja Werner; [2019]
  Keywords : honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

  Abstract : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. READ MORE

 3. 3. The Feeling and Perception of Using Analog and Digital Task Management Tools within Agile Development

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Author : Liam Wolter; [2018]
  Keywords : Feeling; Agile methodology; Analog; Digital; Task board; Hybrid solution;

  Abstract : The field of software development has rapidly been changing due to changes in work requirements and expectations of stakeholders. As a result, there has been a widespread adoption of agile methodology within the software industry, as it allows for a constant stream of deliveries and project adjustments. READ MORE

 4. 4. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Viksten; [2018]
  Keywords : förskolegård; förskola; lek; barns utomhusmiljö; gestaltningsförslag;

  Abstract : Examensarbetets syfte är att skapa ett idéförslag som visar hur en förskolegård längs Norrlandskusten kan gestaltas för att stimulera barns allsidiga utveckling och välbefinnande. Gestaltningen utgår från Brännans förskolegård i Skellefteå och ska vara ett inspirerande exempel på hur utomhusverksamheten kan förhålla sig till de klimatförutsättningar som råder i kommunen. READ MORE

 5. 5. PODVERTISING : -Swedish Attitudes towards International Ad-spots in Podcasts

  University essay from Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Author : Isabelle Åslund; Jenny Ridåker; Leila Yassin; [2006]
  Keywords : Podvertising Podcasting; International Marketing Strategy; Attitudes;

  Abstract : For years companies have fashioned communication strategies based on print, radio, and TVto broadcast their message. But times are changing. READ MORE