Essays about: "advantages and disadvantages of books"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words advantages and disadvantages of books.

 1. 1. Books vs. Technology : An exploratory study of the influence they have on children's development

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Author : Johanna Wiethüchter; [2019]
  Keywords : CHILDREN’S LITERATURE; TECHNOLOGY; CHILDREN’S DEVELOPMENT; ILLUSTRATION; SOCIAL SUSTAINABILITY;

  Abstract : With the rise of popularity of technological devices, less children engage in reading books. This paper investigates the influence of technology on young children and points out the advantages and disadvantages of being in contact with digital media on a regular basis. READ MORE

 2. 2. Strawbalehouse - an investigation of construction method and insulation properties

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Christoffer Löf; Oscar Söderman; [2016]
  Keywords : halmbalshus; halm; byggnadsteknik; lerputs;

  Abstract : Dagens samhälle präglas till stor del av de miljöproblem vi står inför. Växthusgaser och energiåtgång som uppstår vid tillverkning av material och produkter är en av de största orsakerna till detta och en stor utmaning finns i att minimera dessa genom nytänkande. READ MORE

 3. 3. Prediction and analysis of model’s parameters of Li-ion battery cells

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Author : Ali Dareini; [2016]
  Keywords : Lithium-ion battery; equivalent circuit model; electrochemical model; AutoLion software; predicting and analysis of parameters; key parameters; tuning the parameter; knowledge-based data; physical and chemical measurements; physical tests; EIG C20;

  Abstract : Lithium-ion batteries are complex systems and making a simulation model of them is always challenging. A method for producing an accurate model with high capabilities for predicting the behavior of the battery in a time and cost efficient way is desired in this field of work. READ MORE

 4. 4. Childhood in wonderland

  University essay from Lunds universitet/Engelska

  Author : Unn Segrén; [2015]
  Keywords : Alice in Wonderland; children’s literature; fantasy fiction; child development; child psychology.; Languages and Literatures;

  Abstract : Lewis Carroll’s books Alice’s Adventures in Wonderland (1865) and Through the Looking-Glass and What Alice Found There (1871) are both set in the young girl Alice’s dream worlds. For more than a hundred years, adults as well as children have enjoyed losing themselves in the nonsensical stories. READ MORE

 5. 5. Växtväggar i nordiskt stadsklimat

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Aggebrandt; [2014]
  Keywords : växtväggar; nordiskt; stadsklimat; landskapsplanering; gröna väggar; vertikal växtlighet; fasadvegetation; vegetationstak; urbant; växtstress; stadsvegetation;

  Abstract : Grönska i städer har alltid varit efterfrågad. I och med de moderna städernas förtätning i hela världen ökar efterfrågan mer och mer. Det finns många former av växtelement i urbana sammanhang, de mest traditionella inslagen är parker och blomsterplanteringar. READ MORE