Essays about: "advantages and disadvantages of media"

Showing result 21 - 25 of 33 essays containing the words advantages and disadvantages of media.

 1. 21. Användningen av sociala medier i den svenska trädgårdsbranschen

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Joakim Fagerström; [2013]
  Keywords : sociala medier; Facebook; trädgårdsföretag; fördelar; nackdelar;

  Abstract : Sociala medier används allt oftare som en plattform för små företag för att nå ut till sina nuvarande och önskade kunder. Samtidigt blir det allt lättare för konsumenterna att nå de sociala medierna vart man än är, vilket gör det lättare för företagen att snabbare nå ut till sina kunder. READ MORE

 2. 22. Metoder för påvisande av MRSA hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Antonia Corin; [2013]
  Keywords : MRSA; häst; påvisande; testmetoder; typningsmetoder; provtagning; förekomst;

  Abstract : Meticillinresistenta Staphylococcus aureus är ett växande problem inom hästmedicinen och orsakar svårbehandlade infektioner världen över. Resistensen utvecklas genom att stafylokocker erhåller en gen, mecA, som ändrar β-laktamantibiotikas målstruktur. READ MORE

 3. 23. Arkivering av internetpubliceradevideogram för bevarandet av detsvenska kulturarvet

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : MARACUS MÅLSÄTER; RAGNAR SCHÖN; [2013]
  Keywords : ;

  Abstract : Idag publiceras en stor mängd videogram med hjälp av onlinevideotjänster. Med videogram menas här audiovisuella verk frånkopplat lagringsmedium. Internetpublicerade videogram är en del av ett digitalt kulturarv som behöver bevaras. READ MORE

 4. 24. Customer Retention Strategies of Compressed Natural Gas (CNG) in a Developing Country (Pakistan)

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Muhammad Naveed-ur-Rehman; [2013]
  Keywords : Customer Satisfaction; Customer Loyalty; Customer Retention;

  Abstract : Background: Statistics say that Pakistan is the third largest user of compressed natural gas, its increased demand has encouraged investment in this sector. Number of stations has doubled in less than four years, this has increased the ratio of competition and low amounts of profit. READ MORE

 5. 25. Digitala spel som designverktyg : förslag till utformning för lek i utemiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Daniel Fried; Josefin Norén Almén; [2013]
  Keywords : Landskapsarkitektur; lek; digital värld; digitala spel; datorspel; Minecraft; barn; lekpark; lekplats; designverktyg;

  Abstract : Dagens förskolebarn är den första riktigt digitala generationen. De har vuxit upp med datorer och Internet sedan de kom till världen. Följaktligen är barns värld idag både analog och digital och barnen rör sig ledigt mellan dessa två världar. READ MORE