Essays about: "advantages and disadvantages of production management"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words advantages and disadvantages of production management.

 1. 1. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Edman; [2019]
  Keywords : bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Abstract : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. READ MORE

 2. 2. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Mässing; Filippa Logrim Wikander; [2019]
  Keywords : furu; träplastkomposit; högtryckskompaktlaminat; återvunnen plast; CO2; ; beständighet; ersättningsmaterial;

  Abstract : Wood as a material has traditionally been used and is still used in many constructions in outdoor environments in Sweden. Despite the benefits of domestic materials that do not come from finite resources and have a special character, one cannot ignore the fact that wood requires maintenance. READ MORE

 3. 3. Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joakim Frid; [2019]
  Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; kvalitet; ISO 9001; anläggningsföretag; kanomodellen;

  Abstract : Att arbeta med kvalitet är idag en självklarhet för de flesta företag och organisationer. I Sverige idag finns det cirka en miljon företag, och bara en bråkdel är certifierade enligt något formellt kvalitetsledningssystem. READ MORE

 4. 4. Mineraler till svenska får : vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Jibbefors; [2017]
  Keywords : enkät; kalcium; fosfor; magnesium; kalium; svavel; natrium; klor; jod; järn; mangan; kobolt; koppar; selen; zink; molybden; krom; bor; fluor; bolus; administrering;

  Abstract : En effektiv och lönsam lammproduktion kräver en balanserad foderstat som täcker djurens behov av essentiella mineralämnen. Dagens utfodringsrekommendationer anses som svårtolkade och en sammanställning saknas. READ MORE

 5. 5. Energy mapping of public buildings : A study at Älvkarlebyhus

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Author : Kieran Crowley; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this report is to identify all energy systems in the Skutskärs Vårdcentral and Folktandvården building, Centralgatan 12 building and the Library building to be studied in this report and carry out an investigation on whether the energy systems efficiency may be increased by improving on the elements or factors that affect the energy systems. A model of the buildings energy systems were created in Microsoft excels using the steady state method and modifying it to calculate an average heating session. READ MORE