Essays about: "advantages and disadvantages of public spaces"

Found 4 essays containing the words advantages and disadvantages of public spaces.

 1. 1. Gator för människor : undersökning och utformning av shared space

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Aldén; Hedvig Sack; [2017]
  Keywords : gatuutformning; rörelse; shared space; stadsplanering; stadsrum; vistelse;

  Abstract : Shared space är en plats där skyddade och oskyddade trafikanter delar på samma yta som människor ska bjudas in att vistas och röra sig på. Shared space är enligt oss en intressant planeringsidé, eftersom gatan blir en allt viktigare plats för människan i staden när ökad förtätning leder till mindre ytor för gårdar, parker och torg. READ MORE

 2. 2. Att ge en plats ny mening : ett gestaltningsförslag för Kaj 24 i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Linnersten; [2017]
  Keywords : kaj; stråk; plats; Kaj 24; platsspecifik design; platsanalys; hamnomvandling; landskapsarkitektur;

  Abstract : Syftet med arbetet har varit att utifrån fysiska, immateriella och dynamiska strukturer undersöka en befintlig kaj i Malmö, för att sedermera ge platsen förutsättningar till en ny mening i staden genom ett gestaltningsförslag. Med stöd i ett analytiskt ramverk och samtida stadsutvecklingsteorier undersöks platsens kvaliteter och problem. READ MORE

 3. 3. Att kartlägga sociala värden i stadens utemiljö : sociotopkartering som metod i Stockholm och Göteborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Ask; [2013]
  Keywords : sociotop; sociotopkarta; Göteborg; Stockholm; förtätning; sociala värden; planeringsverktyg;

  Abstract : Sociotopkartering har använts som metod sedan början av 2000-talet i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. Sociotopkartan i Göteborg ska bli komplett under sommaren 2013 och täcka hela staden. Jag är delaktig i slutförandet genom en sommartjänst på park- och naturförvaltningen i Göteborg. READ MORE

 4. 4. Mapping of material and information flows of Getinge Disinfection AB and ABC analysis of SSC warehouse

  University essay from Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Author : Tesfaye Sebeko; Lejla Beslagic; Tatiana Veretennikova; Md. Masum Sarker; [2010]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract Degree project advanced Level - Business Administration, School of Management and Economics at Linnaeus University, Business Process and Supply Management, 4FE02E spring 2010 Authors: Lejla Beslagic, Tatiana Veretennikova, Tesfaye Beykasso, Md. Masum Sarker Tutor:      Helena Forslund and Roger Stokkedal Examiner: Helena Forslund Title: Mapping of material and information flows of Getinge Disinfection AB and ABC analysis of SSC warehouse Background: Background provides the information about current situation of the material and information flows between GDs internal warehouse and rented one (SSC). READ MORE