Essays about: "advantages and disadvantages of rural marketing"

Found 2 essays containing the words advantages and disadvantages of rural marketing.

 1. 1. Gröna tak i städer : en jämförelse mellan marknadsföring från företag och en fallstudie

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Törnqvist; [2013]
  Keywords : gröna gårdar; naturtak; SEB USIF Arena; sedumtak; takträdgårdar;

  Abstract : Att bygga med gröna tak börjar bli allt vanligare för att öka grönskan i städer. I västvärlden består en stor del av städerna av outnyttjade, mörkfärgade hustak. Takytorna kan förbättra det lokala klimatet om de istället blir omsorgsfullt designade till gröna ytor – ”greening the skyline”. READ MORE

 2. 2. Marketing Practices of Chinese Township Enterprises : MBA-thesis in marketing.

  University essay from Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Author : Eric Lin; [2008]
  Keywords : marketing strategy; competition; China; guanxi; rural enterprises; township;

  Abstract : Aim: The aim is to explore the Chinese way of marketing activities in township enterprises by linking the formation and implementation of marketing strategies and tactics with the impacts of environmental factors and contextual conditions. Specifically, the aims are: - Identify the managers’ perceptions of their marketing environments; - Explore how their perceptions of the environments shape the formation and implementation of the marketing strategies and tactics; - Explore how social cultural values influence the marketing activities at these enterprises, Method: Fieldwork was conducted in the summer 2007, at three enterprises in Fujian province in southern China. READ MORE