Essays about: "advantages and disadvantages of women empowerment"

Found 1 essay containing the words advantages and disadvantages of women empowerment.

  1. 1. Mandatory Prosecution Policies in Cases of Domestic Violence - A State Obligation under International Human Rights Law?

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Joanna Nilsson; [2012]
    Keywords : Våld i nära relationer; Domestic violence; Folkrätt; Human Rights law; Mänskliga rättigheter; Public international law; Violence against women; våld mot kvinnor; Law and Political Science;

    Abstract : Uppsatsen behandlar skyldigheter under det internationella regelverket för de mänskliga rättigheterna i området våld i hemmet, med inriktning på vilken utsträckning stater anses ha en skyldighet att införa obligatoriska åtalsregler (närmast jämställt med allmänt åtal) för våld i hemmet. Med våld i hemmet avses mäns våld mot kvinnor i nära relationer och uppsatsen genomsyras av ett strukturellt perspektiv där våldet ses som ett jämställdhetsproblem, vilket även anger tonen för analysen. READ MORE