Essays about: "advantages disadvantage"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words advantages disadvantage.

 1. 1. The effects of multilingualism on executive processing.

  University essay from Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Author : Rita Simonis; [2018]
  Keywords : Bilingualism; multilingualism; bilingual advantage; executive processing; cognition; ANT; Switching task; attention; set-shifting;

  Abstract : In the first decades of the 20th century, research on bilingualism was just beginning. The first studies on bilingual children proposed a substantial disadvantage with respect to intelligence and learning abilities. READ MORE

 2. 2. Artificiell insemination inom dikalvproduktion : en intervjustudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Mikael Losbrant; [2018]
  Keywords : dikor; nötköttsproduktion; artificiell insemination; AI; semin; kor; köttproduktion; köttdjur; dikalvsproduktion;

  Abstract : Artificiell insemination (AI) är ett fantastiskt verktyg för att på ett enkelt sätt sprida genetiskt material över hela världen, den gör att problem som inavel och genetiska defekter minskar och det ger en friskare population av nötkreatur. För länge sedan gick bönderna i socknen med sina kor till närmaste tjur vilket gjorde genetiken väldigt smal. READ MORE

 3. 3. Kronisk smärta hos hundar med osteoartrit : en jämförelse av två smärtskalor

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Sundkvist; [2017]
  Keywords : osteoartrit; kronisk smärta; Helsinki Chronic Pain Index; Canine Brief Pain Inventory; smärtskala;

  Abstract : Mer än 20% av hundar över ett års ålder drabbas av osteoartrit. Det är en ledsjukdom med förslitning av ledbrosket, benpålagringar och ofta inflammation i ledkapseln som följd. Sjukdomen leder till kronisk smärta och sänkt livskvalitet hos de hundar som inte får tillräcklig behandling. READ MORE

 4. 4. Objektiv hältbedömning av hund : en jämförelse av tre metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Matilda Andersson; [2017]
  Keywords : kraftplatta; tryckmätningsmatta; 4Leg Check; hälta; hund;

  Abstract : Detta arbete syftar till att jämföra användningsområden, för- och nackdelar samt felkällor med olika objektiva mätmetoder som används för att utvärdera hälta och andra avvikande rörelsemönster hos hund. De metoder som undersöktes var kraftplatta, tryckmätningsmatta och 4Leg Check. READ MORE

 5. 5. Fördelar och nackdelar med olika strömaterial ur hästvälfärds- och gödselhanteringsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jessica Vahlberg; [2016]
  Keywords : häst; hästhållning; kompostering; liggbeteende; luftburna partiklar; luftkvalité; airborne particles; air quality; composting; equine; horse; horse keeping; lying behaviour;

  Abstract : Valet av strömaterial har en betydande påverkan på hästens välfärd då det inverkar på luftkvalitén i stallet, hästens liggbeteende och möjlighet till sysselsättning för hästen. Strömaterialet påverkar också gödselhanteringen gällande lagring, gödselvolym samt komposterbarhet. READ MORE