Essays about: "aesthetic experience"

Showing result 1 - 5 of 85 essays containing the words aesthetic experience.

 1. 1. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Andersson; [2019]
  Keywords : kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Abstract : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. READ MORE

 2. 2. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anja Henningsson; [2019]
  Keywords : hotell och restaurang; sittplatser; uteservering; kvalitetskriterier; skydd; komfort; njutning; vistelseytor; offentlig miljö; grönska;

  Abstract : Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010) Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. READ MORE

 3. 3. Textile craft producer Jordan River Foundation’s collaborative design development with IKEA

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Jamila Juzer Siamwalla; [2019]
  Keywords : collaboration; design development; co-designing; textile crafts; craft production;

  Abstract : Background: The production of textile crafts requires resources and skilled artisans. In modern times, textile crafts sold in the global market are often made through collaboration involving artisans and profit, social and non-profit enterprises with aim to globalize the aesthetic or styling, structural aspects, and marketability of the crafted product. READ MORE

 4. 4. Redesign of an industrial air treatment product.

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : BRITTNEY NICOLE ARTHUR CABRERA; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Ozonetech is a Swedish company that develops and markets systems and solutions based on their own ozone generating technology. This technology is used to purify, disinfect and deodorize air and water, providing benefits for the food processing industry, real estate, commercial kitchens, as well as retail. READ MORE

 5. 5. Aesthetic Affordances for Wellbeing Enhancing Atmospheres in Healthcare Environments

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Minna Eronen; [2019]
  Keywords : Built environment; healthcare; design; aesthetic experience; aesthetic affordance; aesthetic atmosphere; wellbeing;

  Abstract : This master thesis explores the relationships between the human being and the built environment in the context of healthcare and from the perspective of aesthetics. The aim is, by identifying the aesthetic experiences the built environment evokes, to enhance the understanding of how the design of the built environment can support and sustain wellbeing. READ MORE