Essays about: "african health system"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words african health system.

 1. 1. Epizootiberedskap i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kajsa Wahlberg Jansson; [2019]
  Keywords : epizooti; beredskap; enkät; intervju;

  Abstract : Epizootier är allvarliga djursjukdomar som kan få stora konsekvenser för samhället. Det finns specifik lagstiftning både på svensk och europeisk nivå kring dem och varje misstanke om ett fall av en sådan ska anmälas. READ MORE

 2. 2. En jämförelse mellan circovirus och polyomavirus hos sällskapspapegojor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Wester; [2019]
  Keywords : Circovirus; polyomavirus; Psittacine beak and feather disease; Budgerigar fledgling disease; undulat; Melopsittacus undulatus; grå jako; Psittacus erithacus; nymfkakadua; Nymphicus hollandicus; papegoja;

  Abstract : Få veterinärer är utbildade för att hantera och diagnosticera sjukdomar hos papegojor, vilket gör att fullt behandlingsbara problem leder till döden för att ingen fågelspecialiserad veterinär finns att tillgå akut. Denna litteraturstudie syftar till att lyfta fågelmedicin som ett viktigt ämne för veterinärer genom att jämföra två virussjukdomar och dra slutsatser om varför det är viktigt att kunna skilja sjukdomarna åt. READ MORE

 3. 3. Sino-African relations and ODA in the 21st century

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Author : Matilda Dunfjäll; [2018]
  Keywords : China; Africa; public expenditure; development aid; south-south cooperation; Law and Political Science; Social Sciences;

  Abstract : This thesis investigates the relationship between Chinese aid and public expenditure in human development sectors in African nations. This is achieved through analysing the change of public expenditure in the education and health sectors of the top two African recipients of Chinese ODA – Ethiopia and Cote d’Ivoire, with an extended analysis to an additional five nations. READ MORE

 4. 4. Xenophobia and Intergroup Conflict: An Inquiry Through The Concept of Health A qualitative field study on the perceptions of health among refugees and asylum seekers in Cape Town, South Africa

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Clara Dybbroe Viltoft; [2018]
  Keywords : Instrumental Group Conflict Theory; Cape Town; South Africa; Intergroup Conflict; Refugee; Asylum seeker; Xenophobia; Xenophobic Violence; Health Access; Health Service;

  Abstract : Motivated by the ongoing and widespread xenophobia in South Africa, this study explores the experiences of health access and the health sector by refugees and asylum seekers so as to understand intergroup relations, and more specifically the tensions between nationals and non-nationals. In achieving this, an ethnographic fieldwork was conducted in Cape Town, South Africa during Spring 2017; semi-structured interviews with refugees and asylum seekers provide the material for analysis to identify key perceptions on health and xenophobia to shed light on what possible peacebuilding initiatives should address. READ MORE

 5. 5. Protection of Traditional Medical Knowledge in the Patent System: Is There Room?

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Ruth M. Sinkala; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Traditional knowledge (TK) is a vital component of the lives and wellbeing of many traditional communities or groups worldwide. The value of TK extends to numerous aspects of life including the health sector. In Africa, up to 80% of the population use traditional medicine or employ medicinal use of indigenous plants. READ MORE