Essays about: "afrikansk hästpest"

Found 4 essays containing the words afrikansk hästpest.

 1. 1. Afrikansk hästpest : sjukdom och överföring

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Simon Wester; [2016]
  Keywords : afrikansk hästpestvirus; Culicoides; reservoar; överföring; patogenes; African horse sickness virus; reservoir; transmission; pathogenesis;

  Abstract : Afrikansk hästpest är en sjukdom som främst drabbar djur ur familjen Equidae (hästdjur). Mortaliteten hos hästar är 90% medan åsnor och framför allt zebror endast blir lindrigt påverkade. Sjukdomen orsakas av afrikansk hästpestvirus (AHSV) som är ett virus ur genuset Orbivirus och familjen Reoviridae. READ MORE

 2. 2. Smittrisker vid internationell transport av hästar : en studie av afrikansk hästpest, ekvin influensa och ekvin virusarterit

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Camilla Fredriksson; [2013]
  Keywords : internationell transport; smittrisker; afrikansk hästpest; ekvin influensa; ekvin virusarterit; vaccin;

  Abstract : Den internationella handeln med hästar och hästprodukter samt de internationella tävlingstillfällena ökar stadigt. Detta leder till att den globala transporten av hästar ökar vilket i sin tur ger en förhöjd risk för spridning av sjukdomar och infektionsämnen. READ MORE

 3. 3. Afrikansk hästpest : beredskap och kontroll ur ett europeiskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isabelle Bernhardsson; [2012]
  Keywords : Afrikansk hästpest; AHSV; epizootisjukdom; kontroll; risk; Europa; Culicoides; smittskydd;

  Abstract : Afrikansk hästpest (AHS) är en infektiös, vektorburen sjukdom som kan drabba hästdjur. Sjukdomen uppträder ofta subklinskt hos zebror och åsnor, medan mortaliteten hos hästar kan överstiga 90 %. Viruset sprids med Culicoides spp (svidknott), som även är vektorer för det närbesläktade blåtungeviruset (BTV). READ MORE

 4. 4. Afrikansk hästpest, ett framtida hot i Europa till följd av ett förändrat klimat?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ida Herbe; [2012]
  Keywords : Afrikansk hästpest; hästar; zebror; artropodvirus; Culicoides imicola; klimatförändring; utbredning; spridning; Europa;

  Abstract : Afrikansk hästpest är en virussjukdom som framför allt drabbar djur ur familjen Equidae, det vill säga hästdjur. Afrikanskt hästpestvirus är ett Orbivirus som finns i 9 serotyper. Smittan sprids med blodsugande insekter ur släktet Culicoides (svidknott), och främst av arten Culicoides imicola som anses vara huvudvektor. READ MORE