Essays about: "age assessment"

Showing result 1 - 5 of 222 essays containing the words age assessment.

 1. 1. U-Pb geochronology of brittle deformation using LA-ICP-MS imaging on calcite veins

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Gebreselassie Gebremicheal Gebremedhin; [2023]
  Keywords : LA-ICP-MS imaging; U-Pb geochronoloy; tectonic carbonates; Brittle deformation; Calcite veins; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Absolute age dating of a brittle deformation using radiometric techniques is often problematic. Unlike ductile deformation, suitable minerals with high parent/daughter and low common Pb are rare. Nevertheless, U-Pb dating of carbonate minerals has become one of the most conceivable geochronometers despite low U and high initial Pb in carbonates. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tilde Vermelin; [2023]
  Keywords : dystoki; neonatal mortalitet; neonatal viabilitet; kejsarsnitt; APGAR; katt; honkatt; kattungar;

  Abstract : Neonatal mortalitet hos kattungar är ett utbrett problem inom veterinärmedicin och ses i varierande grad både vid vaginal förlossning och dystoki. Dystoki är ett akut tillstånd som definieras som förlossningssvårigheter eller oförmåga att förlösa fostret vaginalt genom förlossningskanalen. READ MORE

 3. 3. Ovary spheroid formation and quality assessment using two different protocols

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Nikki Wallius Hiltunen; [2023]
  Keywords : ovary; fertility; spheroid; Biosilk™; three-layer gradient system; äggstock; fertilitet; sfäroid; Biosilk™; trelagers gradientsystem;

  Abstract : Redan innan födseln fastställs kvinnors fertilitet, som karakteriseras av ett begränsat antal äggblåsor, så kallade folliklar. Beståndet av folliklar minskar naturligt med åldern, samtidigt som kvinnors fertilitet beror på deras steroid- och äggproduktion. READ MORE

 4. 4. Intergenerational differences in the digital age : A quantitative assessment of internet use and online media consumption across five generations in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Isak Flink; [2023]
  Keywords : generations; social media; online media; political information;

  Abstract : This study highlights the importance of considering generational factors in the pursuit of understanding online media consumption. This thesis argues that previous explanations of why people may or may not consume news and political information are insufficient on their own. READ MORE

 5. 5. Collaborative method and assessment of it. : The impact of the collaborative method on students’ language learning and how this collaborative work is assessed by teachers

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Author : Mohsin Saheb; Sarwa Brim; [2023]
  Keywords : Collaborative learning; assessment; group work; language learning; formative assessment;

  Abstract : This paper is based on viewing different research on how collaborative learning can affect students in language learning. The paper also addresses how a teacher can assess students effectively during collaborative learning. READ MORE