Essays about: "age of first calving"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words age of first calving.

 1. 1. Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Cecilia Strömvall; Lisa Holmström; [2020]
  Keywords : inkalvningsålder; lantbruksrådgivning; rekryteringsstrategi; mjölkproduktion; produktionsbeslut; Age at first calving; dairy farm; decisions about production; advisers; replacement heifer strategy;

  Abstract : Inkalvningsålder är ett ganska omtvistat ämne där åsikterna ofta skiljer sig åt. Det finns ekonomiska aspekter, men också olika förutsättningar ute på olika gårdar som kan vara nästintill omöjliga att ta hänsyn till vid ekonomiska beräkningar. Svenska mjölkbesättningar har idag en inkalvningsålder på 27,3 i snitt. READ MORE

 2. 2. Determinants for milk fever An epidemiological study of Swedish dairy cows

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Daresjö; [2020]
  Keywords : cow; dairy; milk fever; parturient paresis; determinant; risk factor; Sweden;

  Abstract : Milk fever is a worldwide disease, seen mainly in dairy cows. At the onset of lactation the cow is not prepared for the sudden calcium requirement, which causes a drop in the blood calcium and the cow develops hypocalcaemia. Calcium is needed for the correct function of both nerves and muscles in the body. READ MORE

 3. 3. Factors affecting reproductive performance and health in dairy cows in Tajikistan

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michelle Alexius Lindgren; [2017]
  Keywords : reproduction; dairy production; Tajikistan;

  Abstract : In Central Asia one can locate the smallest landlocked country of the former Soviet Union; Tajikistan. The country is a presidential republic and has been since the independence from Russian Soviet 1991 and is now one of the 15 former Soviet countries with the lowest per capita GDP. READ MORE

 4. 4. Enzootisk pneumoni hos kalv : agens, miljöfaktorer och inverkan på produktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Tove Svanberg; [2017]
  Keywords : Kalv; enzootisk pneumoni; agens; miljö; produktion; enzootic pneumonia; microbiological agens; environment; production; Calf;

  Abstract : Enzootisk pneumoni är ett vanligt hälsoproblem hos kalv och ingår i bovine respiratory disease- komplexet (BRD), tillsammans med shipping fever och bovine respiratory distress syndrome. Enzootisk pneumoni är en multifaktoriell sjukdom och orsakas av en kombination av mikrobiologiska agens, miljöfaktorer som predisponerar och faktorer hos den enskilda individen. READ MORE

 5. 5. Hur påverkar vikt och ålder vid inkalvning mjölkproduktion och hållbarhet hos kvigor?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Josefin Wingren; [2016]
  Keywords : inkalvningsålder; inkalvningsvikt; mjölkavkastning; juverutveckling; tillväxt; produktiv livslängd;

  Abstract : Inkalvningsåldern hos kvigor är vanligtvis mellan 24-30 månader, dock är det fysiskt möjligt redan vid 15-16 månader. Orsaken till varför det ofta inte är lägre än 24 månader är att producenter är oroliga att med en lägre inkalvningsålder kommer mjölkproduktion och hållbarhet påverkas negativt, och att det därmed inte blir lönsamt. READ MORE